Informació complementaria
Contactar
Posem a la seva disposició un formulari per tal de que ens faci arribar qualsevol dubte o suggeriment

Persona de contacte
Camp obligatori.
Telèfon
Direcció de correu
Camp obligatori.El format no és correcte.
Comentaris
Casella obligatoria.Avís sobre la protecció de dades personals
L'Ajuntament d'Olvan, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades i aquestes tan sols seran utilitzades en relació a la prestació del servei per al qual han estat cedides. L'Ajuntament d'Olvan no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic de l'Ajuntament olvan@diba.cat
Ajuntament d'Olvan
Plaça de l'ajuntament s/n - 08611 - P0814300J - Tel. 93 825 00 13 - Fax. 93 822 86 85 - olvan@diba.cat
Diputació de Barcelona