Notícies
Notícies
Es publiquen les bases específiques i la convocatòria per a la contractació de 2 socorristes i 2 taquillers

dilluns, 15 de maig del 2017


Es publiquen les bases específiques i la convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la contractació de 2 places de socorrista aquàtic i 2 places de taquillers/es vigilants per a l'estiu 2017 i la creació d'una borsa de treball, en relació al programa complementari del foment de l'ocupació local 2017 de la Diputació de Barcelona.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Olvan (Pl. Ajuntament, s/n, 08611 – Olvan, telèfon: 938 250 013, horari de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores) una sol·licitud en el model oficial i normalitzat que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals i adjunta a aquesta publicació.

El termini per a la presentació d’instàncies és de deu dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les bases es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i adjuntes a aquesta publicació.
Lectures: 159   |  Versió PDF  |   Envia'mdocuments
Model de sol·licitud de plaça en règim temporal per concurs
[ocx] , 36Kb.
Anunci bases i convocatòria al BOPB
[pdf] , 570Kb.
Anunci convocatòria al DOGC
[pdf] , 398Kb.


documents
[pdf] , 0Kb.

Ajuntament d'Olvan
Plaça de l'ajuntament s/n - 08611 - P0814300J - Tel. 93 825 00 13 - Fax. 93 822 86 85 - olvan@diba.cat
Diputació de Barcelona