Impost sobre béns immobles rústics i rústics construïts

Dijous, 5 de novembre de 2020 de 00.00 h a 23.59 h

Finalitza el termini de pagament dels rebuts corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles rústics i rústics construïts, en període de voluntària.

Recordem que les persones que tinguin aquest impost domiciliat no han de realitzar cap gestió, només comprovar el càrrec al compte.

En cas contrari, comprovar que s'ha rebut la carta de pagament de l'impost de referència per tal de poder efectuar el pagament dins de termini. De no ser així, podeu adreçar-vos a l'Ajuntament d'Olvan o bé a l'Oficina de Berga de l'Organisme de Gestió Tribuària de la Diputació de Barcelona, al telèfon 934729120. 

Darrera actualització: 02.09.2020 | 08:40