Terminis de Pagament dels Tributs Municipals

Dilluns, 4 d'octubre de 2021 a les 00:00

A continuació s'adjunta, tota la informació detallada sobre els tributs municipals a pagar durant aquest 2021:

Dates de Pagament Càrrec Domiciliació Conceptes que recapta l'ORGT per l'AJUNTAMENT D'OLVAN
de 1.09 a 05.11.2021 2.11.2021
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS
  • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ
  • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ
de 16.09 a 16.11.2021 2.11.2021
  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
de 22.10 a 24.12.2021 2.11.2021
  • TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TRIMESTRE
de 01.10 a 03.12.2021 1.12.2021
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ
Darrera actualització: 06.10.2021 | 08:34