Consulta de les llistes electorals provisionals del cens electoral

Divendres, 3 de novembre de 2017 a les 00:00

Les llistes electorals provisionals del cens electoral es poden consultar durant el termini comprès entre el dia 3 i el 10 de novembre de 2017

De conformitat amb la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya per al proper dia 21 de desembre de 2017, efectuada per Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre (BOE de 28-10-2017), i en compliment d’allò que disposa l’article 39 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG i l’article 2 del Reial Decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes del cens electoral, ES FA PUBLIC que les LLISTES ELECTORALS PROVISIONALS DEL CENS ELECTORAL es poden consultar a les oficines municipals situades als baixos de l’Ajuntament (Plaça Ajuntament s/n d’Olvan), durant el termini comprès entre el dia 3 i el 10 de novembre de 2017 (ambdós inclosos), en horari d’oficina de 8’00 a 15’00 hores de dilluns a divendres. Dimarts de 16’00 a 19’00 hores.
L’oficina municipal de Cal Rosal, el dimarts de 16’30 a 19’30 hores.
El telèfon d’informació és el 93.825.00.13.
En aquest termini, qualsevol persona podrà formular reclamacions dirigides a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades censals, si bé només es tindrà en compte les que facin referència a la rectificació d’errades en les dades personals, als canvis de domicili dins d’una mateixa circumscripció i a la no inclusió de la persona reclamant en cap secció del cens.

Darrera actualització: 03.11.2017 | 15:05