Urbanisme

Registre de planejament urbanístic de Catalunya


En aquest apartat trobareu la informació relativa a la normativa de planejament urbanístic.

- Pla parcial urbanístic a l'àmbit del polígon d'activitats econòmiques  

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l'ambit del polígon d'activitats econòmiques 

 

Si voleu consultar tots els expedients, els trobareu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

Accedir al registre urbanístic

 

Darrera actualització: 7.03.2022 | 13:28
Darrera actualització: 7.03.2022 | 13:28