Història del Municipi

L’objectiu d’aquestes línees  és donar a conèixer retalls de la història del nostre poble. Un poble petit però que es mereix ser estimat i conegut. I com  el camí per l’estimació és el coneixement, s’aniran descrivint de mica en mica,  aquells fets i esdeveniments més rellevants, tant del nostre passat més llunyà com del nostre passat més immediat i fins i tot del nostre present.

Els suggeriments i propostes de tots aquells i aquelles que vulguin contribuir a la divulgació de la nostra història seran benvingudes. Entre tots hem de ser capaços de fer realitat allò que molts olvanesos  desitgem i esperem: conèixer la historia del nostre poble.

Les anotacions històriques que es vagin publicant, s’aniran reordenant per sectors o temes a mida que el contingut del bloc es faci més gran.

Història del Municipi

Infraestructures, serveis, equipaments… 

Els canvis més significatius –referits fonamentalment a infraestructures, equipaments i serveis- portats a terme al nostre poble i en general al municipi al llarg de la segona meitat del  segle XIX, tot el S. XX i la part corresponent del s. XXI,  reflecteixen el lent però important progrés  i transformació d’Olvan, fent del mateix, un espai de convivència i un lloc a on es pot viure amb una certa qualitat de vida. Cal dir també que, encara resten molts equipaments per realitzar la qual cosa faria que la qualitat i el nivell de vida de tots els olvanesos i olvaneses estarien amb més sintonia amb el temps actual.

Si és veritat que tots els olvanesos hem estat els protagonistes d’aquests esdeveniments, no és menys cert, que algunes persones han tingut un paper decisiu a l’hora de dissenyar, impulsar i protagonitzar aquests canvis. Em refereixo a les persones que en aquells moments formaven part dels consistoris i, més concretament, els seus alcaldes, responsables de prendre les decisions i fer-les executar.

Aquest resum històric relacionarà tres elements importants: l’any d’execució, els alcaldes responsables en aquell moment i els equipaments realitzats.

 

Segle XIX

1858. Obertura fàbrica  de C al Rosal. Construcció Xauxa- Eixample

1885-1887. MARIÀ ANGLERILL I COMELLAS. (Ferreres)

1887. Fundació Convent de Monges. Cal Rosal. 

1887-1890. RAFEL MINOVES. (Cal Rafel)

 1890. Construcció de l’església de Cal Rosal.

1890-1891. CLIMENT BADIA I GUITART. (Cal Pubill) 

1892-1895. JOSEP CABANAS. (Palau)

1895-1897. ÁNGEL CANUDAS. (Ballaró)

 

Segle XX

1897-1902. MARTÍ COROMINAS I NIUBÓ. (La Riba)

1902-1903. JOAN BATLLAURA I RICART. (Valldaura)

1903-1909. MARIÀ ANGLERILL I COMELLAS. (Ferreres)

1909-1911. PAU CABANAS I SANTACREU. (Palau)

1911-1915. JOAN BATLLAURA I RICART. (Valldaura)

1911/12. Fundació Cooperativa “Unió Obrera d’Olvan”

1914. Portada aigua Font d’en Fèlix, Olvan. Fonts públiques

1915. Construcció del Grup Sant Josep. Cal Rosal. 

1915-1917. FRANCESC ARMENGOL I VALL. (Tresserra)

1917-1920. VALENTÍ TORRENTÓ I SOLER. (Cal Rafel)

1920-1923. DOMÈNEC ANGLERILL I NIUBÓ. (Ferreres)

1923-1931. VALENTÍ TORRENTÓ I SOLER. (Cal Rafel)

1923. Inauguració de l’Ateneu. Olvan.

1924. Projecte de la xarxa elèctrica de distribució B.T. Olvan.

1931-1933. SALVADOR REIG I PUNTAS. (Cal Fuster)

1932. Portada d’aigües de la Font del Rull. Olvan.

1933-1934. DAVID ZAMORA I TOBEÑA. (Mestre)

1934-1935. ANTONI ARMENGOL I CAPDEVILA. (Ca l’Armengol)

1934. Construcció edifici cooperativa: “Unió Obrera d’Olvan”.

1935. Construcció de la Palanca a la Riera de la Portella.

1935. Construcció Cafè/Biblioteca. Cal Rosal.

1935-1936. FELIP PUIG I SANSALVADOR. (Cal Felip)

1936-1936. ANTONI ARMENGOL I CAPDEVILA. (Ca l’Armengol)

1936-1938. MIQUEL COSTA I ROCA. (Cal Porxer)

1937. Inici construcció edifici Ajuntament amb aules escola.

1938-1939. ANTONI PUNTAS I FREIXA. (Cal Cusa)

1939-1941. DOMÈNEC ANGLERILL I NIUBÓ. (Ferreres)

1941-1942. RAFEL TORRENTÓ I MINOVES. (Cal Rafel)

1942-1946. ANTONI ROVIRA I RIU. (Ca l’Arenys)

1942. Inauguració del Camp de futbol Cal Marceló. Olvan.

1946-1952. JOSEP CANUDAS I SANSALVADOR. (El Ballaró)

1946. Construcció Teatre/Cinema. Cal Rosal.

1947. Inici construcció grup Sant Ramon. Cal Rosal.

1947. Inauguració del camp de futbol de Cal Rosal.

1950. Contractes d’aigua. Municipi.

1952-1959. JOSEP CABANAS I VILARMAU. (Palau)

1953. Construcció de l’economat. Cal Rosal.

1954. Construcció Restaurant Centre. Cal Rosal.

1957. Projecte clavegueram a Serraseca. Olvan.

1958. Projecte clavegueram sector sud i sud-oest. Olvan.

1959-1973. RAFEL TORRENTÓ I MINOVES. (Cal Rafel)

1960. Construcció Escoles. Cal Rosal.

1963. Instal·lació bombes d’aigua Font del Rull. Olvan.

1964. Desaigües sector estació. Cal Rosal.

1966. Renovació enllumenat públic. Olvan i Cal Rosal.

1968. Inauguració actual Ajuntament i habitatges mestres.

1970. Inauguració de la Nova Escola d’Olvan

1970. Inici construcció del pantà d’aigües d’Olvan.

1970. Dipòsit d’aigües Serrat del Quirze. Olvan.

1970. Abastament d’aigua potable zona estació. Cal Rosal.

1972.  “Incendi casa de l’amo”. Cal Rosal.

1972. “Subhasta antic ajuntament”

1973-1979. JOAN BALLDAURA I TRULLS. (Valldaura)

1975.76. Paviment Pl. Església, zona escolar i voreres. Olvan.

Construcció de la pista poliesportiva d’Olvan.

Pavimentació de carrers i voreres. Cal Rosal.

Clavegueres C. St. Lluís, Pont d’Orniu, ctra. Berga. Cal Rosal.

1979-1980. RAFEL TORRENTÓ I MINOVES. (Cal Rafel)

1979. Adquisició terrenys i estació a FEVE. Cal Rosal

1980. Millores abastament d’aigües a Cal Rosal.

1980-1987.  EMILI GIL I DEU. (Cal Rosal)

1980-81. Paviment, voreres C. St. Lluís, Pont d’Orniu, ctra. Berga

1980-81. Capta i distribució d’aigua al mateix barri de Cal Rosal.

1981. Nou dipòsit d’aigües al Serrat del Quirze. Olvan.

1981. Pavimentació carrer del Forn. Olvan.

1981. Pavimentació del pati de l’escola. Olvan.

1982-83. Ampliació clavegueram a Serraseca. Olvan.

1983-84. Condicionament de la sala d’Actes de l’Ajuntament.

1986. Condicionament dispensaris municipals d’Olvan i Cal Rosal.

1986. Plaça Rodona. Olvan.

1987-1991. JOSEP MARIA REIG  I VILARÓ. (Cal Reig)

1987. Condicionament de la Sala de Plens de l’Ajuntament.

1987.  (Varinat Cal Rosal)

1987-89. Pavimentació Carrer Escoles. Olvan.

1988. Enllumenat públic grup S. Josep i Sant Lluís. Cal Rosal.

1988. Condicionament vestidors i pista poliesportiva d’Olvan.

1988-89. Pavimentació zona Cantallops i camí cementiri d’Olvan.

1990-91. Calefacció escola d’Olvan i Ajuntament.

1991-1995. JOAN MUNTÉ I PEDROL. (Cal Rosal)

1992. “Tancament fàbrica de Cal Rosal”.

1992. “Tancament de l’escola del Convent de Cal Rosal.

1992-93. Ampliació xarxa sanejament Serraseca. Olvan.

1992. Instal·lació tanca del pati de l’Escola d’Olvan.

1992. Nou accés i rampa a l’Ajuntament.

1993. Canvi de vidres a Escola d’Olvan.

1994. “4 juliol, incendis al Berguedà”.

1995. Inici del nou accés al poble d’Olvan.

1995. Inici obres urbanització Cal Rafel. Olvan.

1995. Nova capta i dipòsit d’aigua a Cal Rosal.

1995. Nou camí rural Olvan-Cal Rosal

1995-2007. MARTÍ COROMINAS I ESCLUSA. (La Riba) 

1995-96. Remodelació accés poble fins Pl. Sant Sebastià. Olvan.

1996. Enllumenat Carrer Sant Lluís. Cal Rosal.

1996. Trenat de la xarxa elèctrica de baixa tensió. (Nuclis)

1996. Enllumenat exterior de l’Església d’Olvan.

1996. Finalització urbanització Carrer Cal Magí. Olvan.

1997. Finalització Urbanització Cal Rafel i clavegueram. Olvan.

1997. Ampliació pista poliesportiva i grades. Olvan.

1997. Instal·lació del nou parc Infantil. Olvan.

1997. Urbanització del Mercat del Bolet de Cal Rosal.

1997. Pavimentació del camí rural Olvan-Cal Rosal.

1997. Millora de la cruïlla d’accés al poble d’Olvan.

1997. Creació de places d’objectors.

1997. Desdoblament de la canonada d’aigua  d’Olvan.

1998. Ordenació i inventari de l’Arxiu Municipal.

1998. Urbanització del carrer de Cap del Pla.

1998. Automatització dels pous de Sant Lluís. Cal Rosal.

1998. Arranjament de 8 passos de la Riera de la Riba, etc.

1998. Electrificació rural: El Soler, Valldaura i Campdeparets.

1999. Millora del ferm i pavimentació de camins rurals.

1999. Adjudicació de 25.635 m2 per equipaments a Cal Rosal.

1999. Canvi bombes d’aigua i condicionament d’un pou. Olvan.

1999. Condicionament aula informàtica CEIP Olvan.

1999.  Pavimentació passatge darrera c/. Escoles. Olvan.

1999. Instal·lació potabilitzadora a Cal Rosal.

1999  Urbanització del Carrer Nou de l’Estació de Cal Rosal.

 

Segle XXI

2000. Posta en marxa de la pàgina Web de l’Ajuntament.

2000.  Estrena i posta en funcionament de la piscina d’Olvan. 26 de juny del 2000.

2000. Pont d’Orniu; tasques de restauració i consolidació de les antigues restes del pont.

2000. Nou abastament d’aigua a les vivendes de la Pl. de l’Ajuntament.

2000. Abastament d’aigua al sector de Cal Blau, Cal Terrosser i Cal Marigot. Olvan.

2000. Urbanització del passatge darrera C. Escola. Olvan.

2000. Nova il·luminació de la pista poliesportiva d’Olvan.

2001. Estrena i posta en funcionament de la piscina de Cal Rosal. 26 de juny de 2001.

2001. Inauguració de les piscines municipals d’Olvan i Cal Rosal els dies 6 de juliol i 3 d’agost respectivament,

2001. Nou abastament d’aigua a masies, granges i zones  industrials: Cal Cisteller, Les Cases, Cal Porxer, Casa Nova de Ferreres,  Fàbrica de Cal Llop i industries de Cantallops.

2001. Reformes estructurals i construcció de 16 nínxols al cementiri municipal.

2001. instal·lació de bandes reductores de velocitat als dos nuclis de població.

2001. Noves pistes de petanca a Cal Rosal.

2001. Actualització Cartogràfica municipal; escala 1:5000 format DGN.

2001.Instal.lació d’aire condicionat a les oficines municipals.

2001. Noves xarxes metàl·liques protectores a la pista poliesportiva. Olvan.

2001. Renovació de la il·luminació nadalenca a Olvan i Cal Rosal.

2001. Restauració de la Font Pere Casas.

2001. Renovació del mobiliari de Sant Sebastià.

2001. Sala de Plens; 22 fotografies dels 22 alcaldes de les 29 legislatures del s.XX són pressent a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

2001. Inauguració del monument a Rafael Casanova. Olvan.

2001. Pont vell d’Orniu. Estudi arqueològic del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

2002. Reforma, adequació i manteniment (RAM) d’instal·lacions escolars: arranjament dels sanitaris, canvi dels finestrals de l’aula Biblioteca…

2002. Pavimentació al voltant de la pista poliesportiva. Olvan.

2002. S’han penjat a les parets de les instal·lacions de l’Ajuntament 23 fotografies de masies del municipi, provinents de concursos fotogràfics.

2002. Inauguració del monument dedicat a la diada de l’11 de setembre, situat als jardinets de S. Ramon. L’autor del treball en forja és l’artesà del ferro de Cal Rosal, Jaume Casals.

2003. Inventari del Patrimoni Local 2003. Portat a terme per l’empresa “Dinamització del Patrimoni S.L.” i que consta de documentació impresa -dos volums de 111 pgs. i 186 fitxes tècniques- i material informàtic, 7 CDs amb  base de dades, memòria, fotografies, etc.

2003. Nova font de pedra a la zona esportiva de Cal Rosal.

2003. Millora de la xarxa d’aigua en el Grup Sant Josep. Cal Rosal.

2003. Reforma de la teulada del Teatre de Cal Rosal.

2003. Cobriment d’una part de les grades de la pista poliesportiva d’Olvan.

2003. Canvi de la bomba i canonada de la captació d’aigua. Olvan.

2003. PERC-2003 ( Pla d’electrificació Rural de Catalunya). Portada la llum a Cabots i La Bauma.

2004. Urbanització de la Rasa del Pla del Gol (Rec de Montsent). Cal Rosal.

2004. Urbanització del Rec del Montsent (Sector Cal Tàpies). Cal Rosal.

2004. CEIP d’Olvan, Renovació de tota la instal·lació elèctrica de l’Escola i connexió a internet a totes les aules.

2004. Dipòsit d’aigua amb una capacitat de 500.000 l. per incendis a la zona de Cantallops.

2005. Dos nous arxius municipals per ordenar i classificar tota la documentació acumulada en les oficines municipals.

2005. Equipament d’un pou amb una capacitat de bombeig de 300m3/dia per la urgent necessitat d’aigua degut a la sequera. Olvan.

2005. Millores en el CEIP d’Olvan; plantació d’arbres al pati, nou sorral, instal·lació d’ordinadors a totes les aules…

2005. Nou Camp de Futbol amb les instal·lacions adequades tal com exigeix el reglament de la Federació Catalana de Futbol en les competicions de 2a Territorial. Olvan C.E.

2006. Nou Parc Infantil a Cal Rosal.

2006. Condicionament d’una aula d’educació física al CEIP d’Olvan.

2006. “Banda Ampla” a totes les aules de l’escola; d’infantil i primària, biblioteca, despatx… i equipament amb aparells informàtics d’última generació: ordinadors, càmeres digitals, escàners, canó de projecció, etc.

2006. Nou “TELECENCTRE” amb una dotació de 8 ordinadors, 1 impressora i 1 escàner, instal·lats a la Sala Blanca de l’Ajuntament. Un sistema d’accés públic a internet.

2006. Nova instal·lació d’enllumenat al camp de futbol de Cal Rosal.

2006. Desafectades 3 cases de mestres per transformar, dues d’elles, en un nou Consultori Mèdic. L’ICS està fent el projecte del nou Consultori.

2007.  Nova cuina escolar.

Darrera actualització: 20.10.2021 | 12:11
Darrera actualització: 20.10.2021 | 12:11