CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS I EL PEM

Dijous, 3 de de març de 2022 a les 00:00

Per donar compliment al que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), sota el títol "Principis de bona regulació”, on es possibilita, en aplicació del principi de transparència, la participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes, es procedeix a substanciar una consulta pública del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable i de la  Modificació Puntual de les Normes subsidiàries associada a través del portal web www.olvan.cat per un termini que va des del 4 de Març de 2022 fins al 4 d'Abril de 2022,ambdós inclosos.

 

Darrera actualització: 03.03.2022 | 09:47