Llista definitiva d'admesos i exclosos procés de selecció netejador/a

Dimecres, 16 de setembre de 2020 a les 00:00

Llista definitiva per la creació d'una borsa de treball de netejador/a d'equipaments municipals per a personal laboral temporal de durada determinada per a aconrir vacants i substitucions que puguin sorgir a l'Ajuntament d'Olvan

A Berga el dia 15 de setembre  de 2020, es reuneixen a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà els membres del tribunal qualificador del procés de selecció.

Primer. D’acord amb les bases es procedeix a fer pública la llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es.

Número de registre Resultat
2020-E-RE-153 Admès/a
2020-E-RE-158 Admès/a
2020-E-RC-231 Admès/a
2020-E-RC-232 Admès/a
2020-E-RC-243 Admès/a
2020-E-RC-159 Admès/a

Segon: convocar  als candidats/es Admesos/es a les següents fases del procés de selecció:

Un cop revisada la documentació es convoca als candidats que no han acreditat el nivell A2 de català a la prova de català que tindrà lloc el 16 de setembre de 2020 a les 09:00 al Centre de Formació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (C/Lluís Millet 33, Baixos, Berga) com es detalla a continuació:

Número de registre
2020-E-RE-153
2020-E-RC-231
2020-E-RC-243
2020-E-RE-159

Les persones admeses a la llista provisional i les que superin la prova de català descrita a les bases del procés, seran convocats/des per a la realització de:

Prova de coneixements tècnics:

La prova tindrà lloc el dia 18 de setembre de 2020 a les 09:00 del matí al Centre de Formació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà c/ Lluis Millet, 33 baixos. 08600 de Berga.

Entrevista:

L’entrevista tindrà lloc el dia 18 de setembre de 2020 a les 11:00 al Centre de Formació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà c/ Lluis Millet, 33 baixos. 08600 de Berga.

Tercer: Tribunal qualificador

El Tribunal Qualificador, que es constituirà per:

President/a: Yasmina Sillero i Ruiz

Vocals titulars: Maria Cinta Boixader Aubets

Secretari/a: Gemma Simon i Simon

Darrera actualització: 16.09.2020 | 15:37