Llista provisional d'admesos i exclosos procés de selecció netejador/a

Dimarts, 8 de setembre de 2020 a les 00:00

Llista provisional d'admesos i exclosos per la creació d'una borsa de treball de netejador/a d'equipaments municipals per a personal laboral temporal de durada determinada per a cobrir possibles vacants i substitucions que puguin sorgir a l'Ajuntament d'Olvan

A Berga, sent les 13:00 del dia 04 de setembre del 2020, es reuneix a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà els membres del tribunal qualificador del procés de selecció per a la borsa de treball de Netejador/a d’equipaments municipals per ocupar els llocs de treball de personal laboral temporal de durada determinada a l’ajuntament d’Olvan que puguin produir-se durant l’any d’acord amb que s’estableix a l’art. 94.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

D’acord amb les bases es procedeix a revisar la documentació aportada i es fa pública la llista d’admesos/es i exclosos/es provisional. Es concedeix un període de 5 dies naturals comptats a partir de la publicació de la llista, per a esmenes i possibles reclamacions. Passat aquest període es farà pública la llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es del procés de selecció.

NÚMERO DE REGISTRE

 

 

RESULTAT

 

 

MOTIU

2020-E-RE-153

Admès/a

Convocat/da a prova de català nivell A2

2020-E-RE-158

Admès/a

 

2020-E-RC-231

Admès/a

Convocat/da a prova de català nivell A2

2020-E-RC-232

Exclòs/a

No disposa de carnet de conduir

2020-E-RC-243

Admès/a

Convocat/da a prova de català nivell A2

2020-E-RE-159

Admès/a

Convocat/da a prova de català nivell A2

Les dates concretes i el lloc on es realitzaran les proves i l’entrevista es comunicarà a la llista definitiva que es penjarà a l’enllaç que es detalla a continuació:

https://www.adbergueda.cat/ocupacio/processos-de-seleccio

 

Darrera actualització: 08.09.2020 | 08:51