Anuncis any 2018

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2018

Aprovació de l'expedient de regularització comptable 1/2018

Exposició pública per ampliació de l'àrea privada de caça B-10.446

Convocatòria del concurs per a l'arrendament de l'habitatge situat a la plaça de l'Ajuntament número 5

Rectificació de les bases del procés de selecció de taquillers i vigilants per a les piscines durant l'estiu 2018

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació de 4 places de vigilant i 4 places de taquillers_es per a l'estiu 2018 i creació d'una borsa de treball

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 3-2018

Anunci d'exposició pública del padró de la taxa servei de cementiri municipal

Aprovació inicial de conveni de col·laboració i encomana de gestió projecte Vies Blaves

Aprovació inicial conveni de col·laboració entre el CCBerguedà i l'Ajuntament d'Olvan  per la prestació del sevei de comptabilitat energètica

Aprovació de l'expedient d'arrendament i del plec de clàusules reguladores de la licitació de l'habitatge núm. 5 situat a la plaça de l'Ajuntament d'Olvan

Aprovació inicial expedient modificació de crèdits 3/2018

Adhessió al protocol per a la prevenció i la intervenció en l'absentisme escolar al Berguedà

Segona convocatòria pública per a l'elecció i designació de Jutge-essa de Pau titular d'Olvan

Aprovació definitiva del pressupost general exercici 2018

Addenda 2017 conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i Ajuntaments per a serveis socials

Aprovació inicial PAU piscines de Cal Rosal i Olvan

Darrera actualització: 20.07.2018 | 08:21
Darrera actualització: 20.07.2018 | 08:21