AMPA Olvan

L’AMPA som una associació sense afany de lucre, formada pels pares i mares de la nostra escola. Va formar-se amb la voluntat de crear espai de comunicació i cooperació entre totes les famílies de l’escola. A través d’aquesta associació, unim esforços i treballem conjuntament per a una educació de qualitat pels nostres fills/es.

Els nostres objectius principals són:

  • Donar suport i col·laborar amb l’equip de mestres per tal que es puguin portar a terme totes les activitats educatives que requereix el projecte educatiu de la nostra escola, així com organitzar i/o dinamitzar aquelles activitats en que participen les famílies. Per exemple: col·laborar a evitar el malbaratament de recursos del medi ambient, tenint en compte que som Escola Verda.
  • Planificar i organitzar activitats educatives complementàries per aquelles famílies que necessitem allargar l’horari que ofereix l’escola, tant durant el curs com en períodes de vacances escolars.
  • Buscar mesures que abarateixin el cost econòmic dels materials escolars a totes les famílies, amb fórmules coherents amb el projecte educatiu de l’escola. En aquest apartat podem destacar la coordinació de la compra de llibres per l’escola i el projecte de reutilització dels llibres de text, per tal d’abaratir el cost del material escolar per a les famílies.
  • Promoure les activitats de formació per les famílies, les quals ens puguin ajudar en la difícil tasca d’educar els fills/es.
  • Col·laborar amb altres entitats del nostre poble i comarca o fer projectes conjunts.


L’AMPA s’organitza a través de les comissions de treball. Una comissió és un grup de persones que s’encarrega d’un dels àmbits que considerem importants. Després que s’hagin acordat en assemblea de l’AMPA els objectius principals de cadascuna, cada comissió funciona de forma autònoma. Des de l’AMPA considerem que és important que tots els pares participin en les diferents activitats que organitzem. En cada comissió hi ha un coordinador que actua com a representant a la Junta de l'AMPA. Actualment tenim les comissions de Venda de llibres, Festes i Extraescolars.

L’AMPA som totes les famílies de la Comunitat Educativa de l’Escola d’Olvan que volem donar continuïtat i treballar pels objectius del punt anterior. Per formar-ne part només has de pagar la quota anual de 29€, la qual és la font d’ingressos principal que tenim per tots els projectes que pretenem portar a terme. Aquest import es paga el dia de comprar els llibres i així ja es beneficien del preu pels socis.

La junta de l’AMPA està formada per pares voluntaris. En cas de que no hi haguessin suficients voluntaris per omplir les diferents places que hi ha a l’AMPA s’hauran d’escollir per votació i hauran de participar tots els pares de l'AMPA. Aquests representants són els que vetllen per la continuïtat de l’associació i fan un seguiment i valoració global de tots els projectes que es porten a terme com a AMPA a través de les diferents comissions. Per altra banda, en aquestes trobades és on es consensuen totes les decisions que cal anar prenent sobre el funcionament de l’associació.

Existeix un equip coordinador de l’AMPA que són qui actuen com a representants de l’Associació i es reuneixen periòdicament amb l’equip directiu de l’escola, les administracions i altres entitats del poble o comarca. Finalment, prenen les decisions que cal entre reunió i reunió de la Junta i, cada any, fan balanç econòmic i pressupost de l’Associació, que presenten a l’assemblea general. Aquest equip està format per: president/a, secretari/a, tresorer/a i vocals.

Totes les famílies de l’AMPA ens reunim a principis de curs en assemblea per tal d’aprovar els objectius generals de treball de la Junta i de les comissions per tot el curs.

Adreça electrònica: ampaolvan@gmail.com
Darrera actualització: 16.08.2017 | 08:42