Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà

La ZER és una Zona Escolar Rural, en el nostre cas la  ZER Baix Berguedà va estar  aprovada en el DOGC 2.926 del dia 8 de juliol de 1.999. Està constituïda per l’Escola Gira-sol (Montmajor) i l’Escola d’Olvan (Olvan).

Les escoles de la ZER compartim aspectes pedagògics (aprenentatge significatiu, investigacions i recerques, expressió oral com a font de coneixement ...), metodològics (projectes d'aula i d'escola, treball per racons, adaptabilitat al ritme de cada infant...) i organitzatius  (tasques administratives, mestres especialistes, equip directiu de ZER i d'Escoles coordinats...).

El claustre docent de la ZER volem treballar de forma coordinada a les nostres escoles per tal d’aconseguir els següents principis educatius, amb els quals ens identifiquem:

 1. Acollidora. Volem que els infants assisteixin contents a l’escola, s’hi trobin còmodes i bé. Creem espais i moments agradables que permetin l’atenció individual dels infants i de les famílies.
 2. Respectuosa amb la diversitat,equitativa i inclusiva. Oferim agrupacions flexibles i obertes que faciliten la participació i desenvolupament integral de tot l’alumnat, independentment de les seves característiques personals, físiques o psíquiques.
 3. Coeducadora. Practiquem una educació per a la igualtat sense discriminacions.
 4. Competencial. Ajudar a desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds, pretenem ajudar a l’alumnat a saber aplicar aquests recursos personals en situacions reals i/o noves.
 5. Creativa. Creem espais on sigui possible que els infants puguin concretar les propostes de treball des de la seva mirada, fugint dels models únics i preestablerts.
 6. Democràtica i per la pau. Transmetem als alumnes uns valors bàsics de llibertat lligada a la participació, responsabilitat, solidaritat, gust pel treball ben fet i actitud de diàleg, i els convidem a participar en la millora de les relacions interpersonals i socials.
 7. Participativa. Vetllem per la participació real del professorat, famílies, alumnat i personal no docent en el funcionament de les escoles de la ZER.
 8. Rural i oberta a l’entorn (proper i del món). Col·laborem i treballem conjuntament amb les famílies, entitats i associacions del poble o comarca, per tal de potenciar conjuntament la participació i implicació dels nens/es en la societat. Igualment, pel coneixement i respecte pel poble i la comunitat, els seus costums, la llengua i el patrimoni cultural i social.
 9. Catalana i coneixedora d’altres llengües.
 10. Aconfessional. Ens manifestem aconfessionals i laics. Quan celebrem algunes festivitats que tenen un origen religiós, només posem l’accent en els aspectes festius i culturals, no pas en les creences i en els actes litúrgics.
 11. Pluralista. Respectem a tothom per igual.
 12. Sostenible, ecològica i saludable. Eduquem en el coneixement i respecte envers la natura, per tal de cuidar i incidir en l’entorn més proper. Potenciem valors mediambientals i de sostenibilitat. Fomentem hàbits alimentaris i d’activitat física saludables.
 13. Solidària. Col·laborem en iniciatives solidàries per millorar les condicions de vida de les persones desafavorides socialment, de la nostra societat i d’altres països.
 14. Oberta al coneixement i la innovació. Creiem en la importància de la renovació pedagògica i la formació permanent del professorat i aplicar-los a la vida escolar i a les necessitats de la societat actual.

Plaça de l'Ajuntament, s/n - 08611 Olvan - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 825 16 11
Adreça electrònica: a8022331@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/ceipolvan/
Horari:  
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.02.2022 | 07:38