Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament d'Olvan és l'Oficina de Gestió Tributària de Berga.

Gran Via, 42
08600 Berga
Tel. 934 729 120
orgt.berga@diba.cat

Darrera actualització: 14.07.2022 | 12:23
Darrera actualització: 14.07.2022 | 12:23